Wyniki konkursu grantowego - powstaną 4 kawiarenki naprawcze

Mamy przyjemność ogłosić, że znamy już wyniki konkursu grantowego "NaprawiaMY z Veolią" i wiemy kto otworzy kawiarenki naprawcze w Łodzi!


W ramach Konkursu zgłoszono 7 wniosków na działania w ramach kawiarenek naprawczych. Wszystkie aplikacje były bardzo ciekawe i zostały docenione przez Kapitułę. Spośród nich Kapituła dokonała wyboru 4 wniosków, które w najwyższym stopniu spełniły kryteria merytoryczne Konkursu i uzyskały najwyższą liczbę punktów w procesie oceny.


Granty zostały przyznane na realizację projektów::

  • Kawiarenka Naprawcza „Piotrkowska 17” - liderem koalicji realizującej projekt jest Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych

  • Kawiarenka Naprawcza w Miejscu Spotkań na zawsze - liderem koalicji realizującej projekt jest Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani

  • Sąsiedzka „re-pasja” w 502 - liderem koalicji realizującej projekt są Widzewskie Domy Kultury (Dom Kultury "502")

  • Kawiarenka idei „zero vaste” - liderem koalicji realizującej projekt jest Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki

Gratulujemy!

Swoje działania kawiarenki naprawcze rozpoczną już w grudniu i będą łączyły działania w rzeczywistości realnej z działaniami online.

Gdzie dokładnie powstaną kawiarenki naprawcze i co będzie się w nich działo? Dowiecie się już wkrótce!