Poszerzamy zasięg Programu i przedłużamy nabór do 21 września!

Zaktualizowano: 5 paź 2020

Chcesz założyć kawiarenkę naprawczą na terenie Łodzi? Zapraszamy do udziału w Programie „NaprawiaMY z Veolią 2.0”. Zbierz partnerów, zaangażuj sąsiadów i ubiegaj się o grant. Zgłoszenia koalicji z terenu całej Łodzi przyjmujemy do 21 września.Celem programu „NaprawiaMY z Veolią” jest rozwijanie w twórczy sposób idei kawiarenek naprawczych (repair cafe) oraz promocja idei zero waste i circular economy (gospodarki o obiegu zamkniętym). To pierwszy w Polsce Program, w ramach którego przyznawane są granty na organizację kawiarenek. Pierwsza edycja programu zakończyła się ogromnym sukcesem. Powstało 10 kawiarenek naprawczych w różnych miejscach Polski.


Druga edycja jest realizowana w Łodzi. W związku z zapytaniami mieszkańców miasta, organizatorzy zdecydowali o wydłużeniu naboru do konkursu i objęciu programem wszystkich łódzkich osiedli, aby umożliwić zgłoszenia zainteresowanym. Regulamin Konkursu został zaktualizowany (do pobrania tutaj).


Idea kawiarenek naprawczych narodziła się w Amsterdamie w 2008 roku. Zgodnie z definicją podaną przez Fundację Repair Cafes kawiarenki naprawcze (repair café) to spotkania, podczas których można naprawiać urządzenia elektryczne i mechaniczne, a także komputery, rowery, ubrania i wszelkie inne przedmioty. Spotkania te są organizowane lokalnie przez mieszkańców. Odbywają się w określonym miejscu, gdzie są dostępne narzędzia i gdzie często można skorzystać z pomocy wolontariuszy. Celem tych spotkań jest zmniejszenie ilości odpadów, ale także wymiana umiejętności i integracja społeczna.


W ramach drugiej edycji granty w wysokości 12 000 zł będą przyznane na wydarzenia związane z promocją idei zero waste i circular economy oraz służące uruchamianiu i wspieraniu kawiarenek naprawczych w istniejących już miejscach aktywności lokalnej i spotkań mieszkańców na terenie całej Łodzi.


W Konkursie udział mogą wziąć koalicje, tzw. grupy inicjatywne składające się z co najmniej 3 podmiotów z terenu miasta Łodzi, które chcą realizować działania w ramach kawiarenek naprawczych na terenie miasta.


Zainteresowane organizacje proszone są o przesłanie zgłoszenia (do pobrania tutaj) na adres e.dmochowska@filantropia.org.pl do 21 września. W zgłoszeniu należy podać skład grupy inicjatywnej oraz potencjalne miejsce organizacji kawiarenki. Organizatorzy wybiorą 8 grup, które wezmą udział w specjalnym szkoleniu i będą mogły ubiegać się o grant, przygotowując wniosek opisujący proponowane działania. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie (do pobrania tutaj).


Program „NaprawiaMY z Veolią” został zainicjowany przez Fundację Veolia Polska, jego realizatorem jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.