Kawiarenka naprawcza - o co chodzi?


Przeciętny Polak produkuje coraz więcej odpadów komunalnych – 312 kilogramów na głowę (GUS, 2017 rok). To ile rzeczy wyrzucamy i kupujemy na ich miejsce nowych, to nie tylko liczba odpadów zalegających na wysypiskach. Wytwarzanie ogromnej liczby krótko używanych nowych przedmiotów i wysoko rozwinięty konsumpcjonizm ma wpływ również na zmiany klimatu poprzez zwiększenie produkcji CO2. Jedną z odpowiedzi na to wyzwanie są kawiarenki naprawcze, które pozwalają szerzyć idee zero waste i gospodarki obiegu zamkniętego oddolnie, z poziomu lokalnego. To właśnie w kawiarence naprawczej możemy naprawić ubranie, czy rower, albo przywrócić życie starym meblom. Możemy także przerobić niepotrzebne przedmioty, które znalazłyby się na śmietniku, na to czego akurat potrzebujemy i sprawić, że nadal pozostaną w obiegu, zamiast powiększać ilość odpadów.Idea Kawiarenek Naprawczych narodziła się w Amsterdamie w 2008 roku. Została zainicjowana przez Martine Postma. Martine zorganizowała pierwszą kawiarenkę naprawczą w październiku 2009. W 2010 powstała międzynarodowa Fundacja Repair Cafes, której celem jest wsparcie lokalnych społeczności na całym świecie w tworzeniu miejsc do wspólnej naprawy. https://repaircafe.org/en/about/


Zgodnie z definicją podaną przez Fundację Repair Cafes na Wikipedii kawiarenki naprawcze (repair café) to spotkania, podczas których można naprawiać urządzenia elektryczne i mechaniczne, a także komputery, rowery, ubrania i wszelkie inne przedmioty. Spotkania te są organizowane lokalnie przez mieszkańców. Odbywają się w określonym miejscu, gdzie są dostępne narzędzia i gdzie często można skorzystać z pomocy wolontariuszy. Celem jest zmniejszenie ilości odpadów, ale także wymiana umiejętności i integracja społeczna.


W ramach projektu „NaprawiaMY z Veolią” zależy nam na twórczym i innowacyjnym rozwijaniu tej idei.


W 2018 roku zarejestrowano ponad 1800 kawiarenek naprawczych w 33 krajach. Od 2017 roku 17 października odbywa się Międzynarodowy Dzień Naprawy, promujący Gospodarkę Obiegu Zamkniętego. Niektóre kawiarenki naprawcze używają drukarek 3D do produkcji niezbędnych części zamiennych. W Polsce pierwsze kawiarenki powstały w Pile, Warszawie i Katowicach. Znajdź kawiarenkę naprawczą