Gospodarka obiegu zamkniętegoW obecnych czasach funkcjonujemy w społeczeństwie konsumpcyjnym. Im więcej wytwarzamy oraz kupujemy, tym zużywamy więcej zasobów i odpadów. Taki model działania nie wróży dobrze zarówno nam jak i przyszłym pokoleniom. Co zatem możemy zrobić?


Gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ) to system gospodarczy, w którym minimalizujemy marnowanie produktów, surowców i materiałów. Jest to sposób odejścia od tradycyjnej gospodarki linearnej: „weź – wyprodukuj – zużyj –wyrzuć” i skupienie się na wydłużeniu cyklu życia produktów. Gospodarka o obiegu zamkniętym (circular economy) polega na dzieleniu się, pożyczaniu, ponownym użyciu, naprawianiu, odnawianiu i recyklingu istniejących materiałów i produktów, tak długo jak jest to możliwe.


GOZ to nie tylko dbanie o zmniejszenie liczby odpadów, to także odpowiedzialne projektowanie produktów tak żeby były łatwe do dalszego przetwarzania.


Przejście na gospodarkę obiegu zamkniętego może przynieść wiele korzyści, takich jak zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, zwiększenie konkurencyjności, poprawę bezpieczeństwa dostaw surowców, innowacje, pobudzanie wzrostu gospodarczego, czy nowe miejsca pracy.


Jak się zaangażować? Każdy z nas może skupić się na czterech prostych krokach, które pomogą wprowadzać gospodarkę obiegu zamkniętego.


1) Nie marnuj! Ważne, aby skupić się na tym ile potrzebuje każdy z nas i korzystać z tego co zostało już wytworzone.

2) Zwracaj uwagę na to, co kupujesz! Warto przeanalizować, czego dokładnie potrzebujemy, zamiast kupować więcej.

3) Segreguj śmieci! To pomoże odzyskać znaczną ich część do ponownego przetworzenia.

4) Dawaj dobry przykład i edukuj środowisko wokół siebie! Im więcej osób dowie się o ekologicznych rozwiązaniach, tym lepiej dla całej społeczności.Źródła:

https://nowaenergiadlalodzi.pl/gospodarka-cyklu-zamknietego/

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/economy/20151201STO05603/gospodarka-o-obiegu-zamknietym-definicja-znaczenie-i-korzysci-wideo

https://www.fundacja.veolia.pl/aktualnosci/gospodarka-obiegu-zamknietego

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573899/EPRS_BRI%282016%29573899_EN.pdf