Narzędzia w Workbench
Założenia Programu „NaprawiaMY z Veolią 2.0”

 

Dlaczego to robimy ?

 

Przeciętny mieszkaniec Polski produkuje coraz więcej śmieci - to około 312 kilogramów na głowę (GUS, 2017 rok). Rzeczy, które masowo wyrzucamy, by zastąpić je nowymi to nie tylko liczba odpadów zalegających na wysypiskach, to także zwiększenie produkcji dwutlenku węgla. Produkcja tak ogromnej liczby krótko używanych rzeczy napędza jeszcze bardziej wysoko rozwinięty konsumpcjonizm, który bezpośrednio ma wpływ na zmiany klimatyczne.

 

Do czego dążymy ?

 

Nasza wizja to świat, w którym ludzie szanują przedmioty, które posiadają. Chcą i potrafią dokonać ich podstawowej naprawy, dzięki czemu wykorzystują je najdłużej jak jest to możliwe. Rzeczy, które nie nadają się do dalszego użytku w miarę możliwości przetwarzają na inne wartościowe przedmioty (upcykling). Ograniczają w ten sposób ilość odpadów, która trafia na wysypiska.

 

Nowa Idea

 

Celem programu „NaprawiaMY z Veolią” jest twórcze rozwijanie idei kawiarenek naprawczych (repair cafe), a także promocja idei zero waste i gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy). Układamy nową narrację i historię: mówimy o naprawianiu, przywracaniu życia przedmiotom, przywracaniu i szanowaniu wartości, o ekologii, obiegu zamkniętym – przeciwstawiamy się konsumpcjonizmowi i stereotypom typu “zepsute wyrzuć”.

Chcemy inspirować i mobilizować, ale nie tworząc utopijną wizję świata.

 

Jak chcemy to osiągnąć ?

 

Jak szerzyć ideę zero waste i gospodarki obiegu zamkniętego oddolnie? Lokalnie!

Jedną z odpowiedzi na to wyzwanie są kawiarenki naprawcze. To właśnie tam naprawimy ubranie, rower lub przywrócimy do życia stare meble. Możemy także przerobić niepotrzebne przedmioty, które znalazłyby się na śmietniku – możemy sprawić, że nadal pozostaną w obiegu, zamiast powiększać ilość odpadów.

W pierwszej edycji programu, której organizatorem była Fundacja Ashoka, powstało 10 kawiarenek naprawczych w różnych miejscach Polski.

W drugiej edycji celem dodatkowym jest zaangażowanie lokalnej społeczności miasta Łodzi, w tym samorządów i mediów, oraz tworzenie lokalnych koalicji wokół wspólnego celu.

Bezpośrednim efektem projektu będą tworzone przez mieszkańców miejsca, nakierowane na wzmacnianie relacji wokół idei naprawiania, gdzie będzie można przywrócić do życia swoje ulubione przedmioty i nauczyć się nowych umiejętności. W tych miejscach zostaną zorganizowane wydarzenia w ramach 4 kawiarenek naprawczych. Powstaną także lokalne koalicje wokół idei zero waste i circular economy, w których skład wejdą przedstawiciele samorządu i lokalne media.

 

Katalog wartości programu:

 

  • innowacyjność – propagujemy wciąż jeszcze innowacyjną w naszym kraju ideę repair cafe i jej rozwijanie;

 

  • dbałość o środowisko – działamy na rzecz ograniczenia liczby odpadów i zwiększenia świadomości ekologicznej;

 

  • zrównoważony rozwój – promujemy sposób gospodarowania zasobami, który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia w taki sposób, aby wystarczyło ich także dla kolejnych pokoleń;

 

  • odpowiedzialność – czujemy się odpowiedzialni za odbiorców naszych działań, mieszkańców społeczności, na terenie których działamy, za środowisko naturalne i jego ochronę. Dlatego prowadzimy działania, które przyczyniają się do tego by żyło nam się lepiej;

 

  • partnerstwo – wierzymy, że działając razem możemy zrobić więcej niż w pojedynkę. Dotyczy to zarówno partnerstwa ngo z biznesem, jak w przypadku Stowarzyszenia Akademia Rozwoju Filantropii i Fundacji Veolia, jak również lokalnych koalicji, w które chcemy zaangażować organizacje, mieszkańców, przedstawicieli samorządu i media;

 

  • oddolność działań – wierzymy, że każda duża zmiana zaczyna się od kilku osób, które postanowiły wziąć sprawy z swoje ręce. Dlatego współpracujemy ze społecznościami lokalnymi i mieszkańcami. Cytując Margaret Mead: „Nie wątp nigdy, że mała grupa troskliwych ludzi mogłaby zmienić świat. Tak naprawdę to jedyna rzecz, która go kiedykolwiek zmieniła”;

 

  • szacunek – zarówno szacunek dla innych ludzi (zaczynając od odbiorców naszych działań, aż po wszystkich mieszkańców planety, a także przyszłe pokolenia), jak też szacunek dla przedmiotów, których powstanie wymaga zużycia zasobów, nakładu środków finansowych i mniej lub bardziej zmechanizowanej pracy ludzkich rąk.