aged-craftsman-making-leather-bag-in-wor
NaprawiaMY z Veolią - druga edycja

Celem programu „Naprawiamy z Veolią 2.0” jest rozwijanie w twórczy sposób idei kawiarenek naprawczych oraz promocja idei zero waste i circular economy. W działania te  mają być zaangażowane lokalne społeczności miasta Łodzi, w tym jednostki samorządu terytorialnego i media, poprzez tworzenie lokalnych koalicji wokół wspólnego celu.

Bezpośrednim efektem drugiej edycji Programu będzie:

- stworzenie lokalnych koalicji wokół idei zero waste i circular economy, w których skład wejdą przedstawiciele samorządu lokalnego i lokalne media

- wydarzenia zorganizowane w ramach kawiarenek naprawczych

- tworzone przez mieszkańców miejsca, nakierowane na wzmacnianie relacji wokół idei naprawiania, gdzie będą mogli „przywrócić do życia” swoje ulubione przedmioty i nauczyć się nowych umiejętności.

W ramach Programu granty będą przyznane na wydarzenia związane z promocją idei zero waste i circular economy oraz służące uruchamianiu i wspieraniu kawiarenek naprawczych w istniejących już miejscach aktywności lokalnej i spotkań mieszkańców (kawiarniach,siedzibach ngo, siedzibach spółdzielni socjalnych itp.).